Yüksek Riskli Gebelikler

Riskli Gebelik Nedir?

Riskli gebelik; anne veya fetusu veya her ikisini birden, gebelik esnasında, doğum sırasında veya doğum sonrasında komplikasyon oluşması açısından riskli hale getiren herhangibir durumun olduğu gebeliklerdir.Hangi Durumlarda Gebelik Riskli Hale Gelir?1. Annenin sistemik hastalıkları

Annede yüksek tansiyonla giden hipertansif bozukluklar
Diabet ( şeker hastalığı)
Epilepsi
Otoimmün hastalıklar ( bağışıklık sistemiyle ilişkili hastalıklar
Kanda pıhtılaşma bozukluğu

2. Enfeksiyonlar (hem anne, hem fetusu etkileyebilir)

Annede HIV, sitomegalovirüs, parvovirüs gibi çeşitli enfeksiyonlar olması

3. Erken doğum riski olan gebelikler

Çoğul gebelikler
Rahim ağzı yetmezliği teşhisi alan gebelikler

4. Plasental patolojiler
5. Suları miadından önce gelen hastalar
6. Erken doğum eylemi başlamış gebelikler
7. Fetustla ilgili problemler

Anatomik bozukluklar
Kromozomal bozukluklar
Genetik sendromlar
Kardiyak anormallikler
Kan hastalıkları
Enfeksiyonlar
Anne karnında gelişim geriliği

Riskli Gebeliği Olan Hastalar Ne Yapmalı?Özel olarak riskli gebelikler konusunda eğitim almış kişilerce ( perinatolog) takip edilmeleri gerekmektedir. Bu kişiler riskli durumlarıteşhis etme, tedavi etme , gerektiği zamanlarda girişimsel tanısal işlemleri gerçekleştirmede, tedavi uygulamada yetkin kişilerdir. Perinatologlar ;

Erken doğum eylemi, suların erken gelmesi, plasentanın erken ayrılması, doğum esnasında oluşan komplikasyonların teşhis ve yönetiminde,
Ayrıntılı USG incelemeleri yaparak birçok fetal anomalinin anne karnında teşhis edilmesinde,
Kromozomal bozuklukların teşhis edilmesinde,
Fetal hastalık, sıkıntı durumlarında doğum zamanlamasının, doğum şeklin belirlenmesi, takip esnasında gerek USG incelemeleri, gerekse diğer testlerle fetal sağlığın değerlendirilmesinde,
Rahim ağzı yetmezliklerinde serklaj denilen rahim ağzına dikiş atılması gibi operasyonlarda,
Amniosentez ( anne karnından su alınması), kordosentez ( bebeğin kordon bağından kan alınması), koryon villüs örneklemesi ( bebeğin eşinden parça alınması) gibi tanısal işlemlerin gerçekleşmesinde,
Fetal kan transfüzyonu, fetal biopsi, fetoskopi, çoğul gebeliklerin ikiye veya tek fetusa indirgenmesi, ikiz gebeliklerde oluşabilen bazı plasental patolojileri düzeltmek için kullanılan lazer tedavisinin yapılmasında,
Annede ciddi sistemik hastalık olduğunda, gebelik, doğum ve doğum sonrası anne sağlığını takip etmede, annenin tedavisini gerçekleştirmede,
Yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların bakımında,

Yetkin ve etkin kişilerdir. Tüm bu işlemlerde gerektiği yerlerde yenidoğan, pediatrik cerrah, dahiliye , anestezi ve diğer uzmanlık dalındaki hekimlerle multidisipliner yaklaşım içinde çalışmaktadırlar.